W kilku słowach

W kilku słowach

Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji realizuje operację "Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej."
Przeczytaj więcej o celach, działaniach i grupie docelowej do jakiej kierowany jest projekt [ CZYTAJ O PROJEKCIE ]

Nowe technologie w orężu rolników

Aktualności