Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji  z siedzibą w Olsztynie zaprasza  do udziału w bezpłatnym 2-dniowym szkoleniu z zakresu tematyki wykorzystania technologii GIS oraz zobrazowań satelitarnych umożliwiających stosowanie procedur Rolnictwa Precyzyjnego oraz wprowadzające do wymagań Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2025  realizowanego w ramach operacji KSOW pt. Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji […]

Znaczenie nowych technologii w działalności rolniczej

Znaczenie nowych technologii w działalności rolniczej

Od roku 2018 wszyscy rolnicy mają obowiązek składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych z wykorzystaniem tzw. formularzy geoprzestrzennych GSAA (Geo Spatial Aid Application). Ponadto KE za pośrednictwem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) wypuściła satelity Sentinel 1/2/3 do których to zobrazowań dostęp jest całkowicie bezpłatny. Wskazane powyżej technologie zdaniem KE są w głównej mierze wyznacznikami kierunków zarządzania […]