Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji  z siedzibą w Olsztynie zaprasza  do udziału w bezpłatnym 2-dniowym szkoleniu z zakresu tematyki wykorzystania technologii GIS oraz zobrazowań satelitarnych umożliwiających stosowanie procedur Rolnictwa Precyzyjnego oraz wprowadzające do wymagań Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2025  realizowanego w ramach operacji KSOW pt. Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji […]