Relacja z 2-dniowego szkolenia w Olsztynie

Relacja z 2-dniowego szkolenia w Olsztynie

W dniach 10-11 września w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyło się szkolenie z zakresu tematyki wykorzystania technologii GIS oraz zobrazowań satelitarnych umożliwiających stosowanie procedur Rolnictwa Precyzyjnego oraz wprowadzające do wymagań Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2025 realizowanego w ramach operacji KSOW pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na […]