Zaproszenie na konferencję upowszechniającą

Zaproszenie na konferencję upowszechniającą

Szanowni Państwo, Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji  z siedzibą w Olsztynie zaprasza  do udziału w dniu 23.10.2018 r. w Konferencji upowszechniającej rezultaty projektu realizowanego w ramach operacji KSOW pt. Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej. Celem konferencji jest  Podsumowanie działań operacji KSOW w tym prezentacja założeń […]