Relacja z 2-dniowego szkolenia w Olsztynie

W dniach 10-11 września w Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie odbyło się szkolenie z zakresu tematyki wykorzystania technologii GIS oraz zobrazowań satelitarnych umożliwiających stosowanie procedur Rolnictwa Precyzyjnego oraz wprowadzające do wymagań Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2025 realizowanego w ramach operacji KSOW pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej.” 

W szkoleniu wzięło udział 31 rolników i doradców rolnych z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego. Prelegentami byli wykładowcy z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz specjaliści z ramienia Partnerów Operacji. 

W czasie szkolenia uczestnicy mieli okazję zapoznać się z celami, zadaniami i priorytetami KSOW w rozwoju obszarów wiejskich a także szeregiem zagadnień związanych z wykorzystaniem technologii GIS oraz zobrazowań satelitarnych umożliwiających stosowanie procedur rolnictwa precyzyjnego. Ponadto jedna prezentacja poświęcona była planowanym do wdrożenia nowym zasadom Komisji Europejskiej w zakresie ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich, rolno środowiskowych lub zalesieniowych przy obligatoryjnym wykorzystaniu technologii geoprzestrzennych. 

Uczestnicy w czasie dwóch dni spędzonych w gronie specjalistów w danej dziedzinie mieli okazję do zadawania pytań zarówno w części formalnej szkolenia jak i w kuluarach. Największą dyskusję wywołała prezentacja dotycząca przyszłej perspektywy WPR na lata 2020-2025 w szczególności kwestie związane z brakiem świadomości wśród rolników i doradców dotyczących przyszłych całkiem nowych obowiązków. 

Szkolenie było pierwszą okazją do przekazania wiedzy będącej podstawą treści edukacyjnych, które zostaną umieszczone na platformie e-learningowej będącej głównym celem operacji. 

Samo szkolenie oraz jakość przekazywanej wiedzy zostało docenione przez uczestników w ankietach po zakończeniu części merytorycznej. Uczestnicy szkolenia określili również swoje oczekiwania co do zagadnień, które ich najbardziej interesują w obszarze realizowanej operacji oraz zostali poinformowani o kolejnych planowanych do realizacji działaniach projektowych. 

Na koniec szkolenia uczestnicy otrzymali certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu. 

Na stronie internetowej projektu w zakładce O projekcie/materiały do pobrania zostały umieszczone wszystkie prezentacje ze szkolenia. 

Poniżej krótka relacja zdjęciowa ze szkolenia.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich