Zaproszenie do udziału w szkoleniu

Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji 
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza  do udziału w bezpłatnym 2-dniowym szkoleniu z zakresu tematyki wykorzystania technologii GIS oraz zobrazowań satelitarnych umożliwiających stosowanie procedur Rolnictwa Precyzyjnego oraz wprowadzające do wymagań Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2025 

realizowanego w ramach operacji KSOW pt.

Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej.

Celem szkolenia jest 

Przekazanie wiedzy umożliwiającej korzystanie z platformy e-learningowej w technologii WWW służącej do upowszechniania wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego. Szkolenie zapewni poszerzenie wiedzy umożliwiającej samodzielnie wykonywanie zadań związanych z monitorowaniem stanu upraw na obszarze gospodarstwa rolnego oraz na obszarze gminy lub powiatu za pośrednictwem przygotowywanej platformy.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są zapoznanie się z Programem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego a następnie odesłanie do 30 sierpnia 2018 r. na adres: biuro@innplus.org.pl 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu będą miały osoby  posiadające status rolnika/doradcy rolnego do 35 roku życia. 

Koordynator projektu:

Tomasz Dusza, tel. +48 606 445 225, adres email: tdusza@innplus.org.pl 

Dokumenty do pobrania:
karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną
Ramowy program wyjazdu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich