Zaproszenie na konferencję upowszechniającą

Szanowni Państwo,

Fundacja Instytut Inicjatyw Partnerskich na Rzecz Innowacji 
z siedzibą w Olsztynie

zaprasza  do udziału w dniu 23.10.2018 r. w Konferencji upowszechniającej rezultaty projektu realizowanego w ramach operacji KSOW pt.

Upowszechnianie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS na potrzeby innowacyjnej praktyki rolniczej.

Celem konferencji jest 

Podsumowanie działań operacji KSOW w tym prezentacja założeń funkcjonalnych platformy internetowej w formule e-learning z komponentem GIS.  

Wykorzystanie platformy umożliwi poszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystania systemów informacji przestrzennej GIS wspieranych analizami wielospektralnymi na podstawie zobrazowań dostępnych z pułapu satelitarnego oraz BSP w obszarze rolnictwa precyzyjnego. 

Osoby zainteresowane udziałem w Konferencji proszone są zapoznanie się z Programem oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego a następnie odesłanie go do 19 października 2018 r. na adres: biuro@innplus.org.pl 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc pierwszeństwo w zakwalifikowaniu się do udziału w Konferencji będą miały osoby do 35 roku życia. 

Koordynator projektu:

Tomasz Dusza, tel. +48 606 445 225, adres email: tdusza@innplus.org.pl 

Dokumenty do pobrania:
KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA_konferencja

RAMOWY PROGRAM 2_konferencja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich